ویلچری برقی با قابلیت قرار دادن وضعیت بدن در حالت‌های ایستاده و نشسته، و توانایی عبور از موانع!